»АЗ 
АЗ

... много стара информация ...
 
  
? ли стига Не ... 13-ти на ми върви , 13-ти на съм Роден ? ли 13 точно са защо А
. въпроси стандартните на края е Това
EOF
 
rtl
. ден някой стане ще това и сигурно , се разбира майтапа на кръга в това Всичко
" изтрае ме ще която , тази родила е се Не " : някой казал беше Както
;')) живот този в и Не
? жениш се да вече ли Няма . 13
 
 rtl
;') си мярката с всичко но ... понякога даже пия вода и ... ;') Да
? ли пиеш А . 12
 
rtl
Не
? ли Пушиш . 11
 
 rtl
... измества го PC-то пред кисненето май ... лъжа
;') мотаенето е си май занимание ми най-любимото а ... понякога ... кино на и ходя
, Пратчет Тери обожавам , книги чета да например ... Хм ;')) има го Когато
? време си свободното в правиш да обичаш Какво . 10
 
 rtl
;')) се чуствам ... ДА че така
, наопаки написана страница друга виждал съм не май Но . чудя се това аз И
? оригинален си че мислиш не да наопаки страницата написал си си Като
? к'во ся И . 9
 
rtl
. творби чужди
използвам да обичам не и а , дизайнер нито художник нито съм не Аз . няма НЕ
? страницата по нещица мърдащи такива други и картинки ли Няма . 8
 
rtl
? сивото има нюанса колко се сте ли замисляли това освен а , цвят сивия Харесвам
? сиво толкова е всичко Защо . 7
 
rtl
. година 1974 август 13 на съм Роден ;')) мен като мислите да започвате вече , Ето
? роден си Кога . 6
 
rtl
по-удачен много струва се ми " ? роден си Кога "
: въпросът затова , помня я да за бързо твърде променя се информация Тази
? години си колко На . 5
 
rtl

 
 

. техника съвременната на чудо това предложа
да мога любопитство вашето задоволя да за пак все Но . снимам се да обичам Не
? страница лична е че пише като снимка(и) твоя няма Защо . 4
 
rtl
;')) неща тия пиша
ги като човек повярва ми да Чак . навеки оттук страницата по промени е да и
каквито има да няма и вариант крайния е Това . нещо още и се сетих , да А
" ? обещания празни четете да писнало е ли ви не вас на А " : въпрос с въпроса На
" ... допълва и обновява се ще страница Тази " : пише не никъде Защо . 3
 
rtl
( имам се такъв за поне или ) човек обикновен съвсем един съм аз пак все Но
. нямам въпрос този на отговор еднозначен май че е Интересното ...
? ти пък си Кой . 2
 
rtl
.начин трудния по нещата правя да обичам Защото
? наопаки написано е всичко Защо . 1
 
 rtl
stretch
stretch
stretch
stretch
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice